Cyn bo hir bydda i’n rhyddhau albwm o gerddoriaeth fyw gyda fy mand The Mermerings, sef recordiad o gig wnaethon ni yn ystod Haf 2019 yn encil creadigol Coed Hills yn y Bont Faen, de Cymru.