Mae ein gwlad yn newid ac eto yn aros yr un fath – dyna ddadl Deian ap Rhisiart, un sy’n ennill ei fara menyn yn tywys ymwelwyr a brodorion o amgylch y gogledd, gan eu goleuo am ein hanes a’n chwedlau…

Bu sawl digwyddiad diweddar yn arwyddocaol iawn ac yn gerrig milltir i’r rhai ohonom sydd â diddordeb mewn hanes Cymru.