Dyma ragflas arbennig o hunangofiant swmpus newydd Cleif Harpwood, prif leisydd grŵp roc enwocaf yr iaith Gymraeg, Edward H Dafis.