Bydd darn amhrisiadwy o hanes barddol Cymru yn rhan o ocsiwn yng Nghricieth ddiwedd Hydref…

Diau mai’r gerdd ‘Eifionydd’ gan R Williams Parry, a’i geiriau agoriadol – ‘O olwg hagrwch Cynnydd’ – yw’r gerdd enwocaf am Eifionydd, sef yr ardal sy’n ymestyn o Borthmadog hyd at gyrion Pwllheli.