Mi fydd Cwmni Theatr Maldwyn yn teithio gyda chynhyrchiad newydd o Y Mab Darogan o amgylch nifer o theatrau yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd. Y Mab Darogan oedd sioe gyntaf y Cwmni a ysgrifennwyd gan Derec Williams, Linda Gittins a minnau (Penri Roberts) ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth yn 1981.