Yn ogystal ag ennill llu o wobrau, mae cantorion y brifddinas wedi canu gyda Take That a Lulu…

Penllanw ugain mlynedd o fodolaeth un o gorau’r brifddinas oedd ennill cystadleuaeth Côr y Byd yn Eisteddfod Llangollen eleni.