Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn dweud ei fod yn falch tu hwnt o’i Gymreictod, ac nad yw erioed wedi anghofio Cymraeg ei blentyndod yn Llanelli.