Artist o Bontrhydfendigaid ym mro’r Brifwyl eleni yw Gwenllïan Beynon. Dyma ei hargraffiadau o arddangosfa’r Lle Celf ar Faes y brifwyl eleni…

Mae’n wych gweld y Lle Celf yn ei le ar ôl aros gyhyd.

Yn y cyntedd, mae gwaith gan Ogwyn Davies a Mary Lloyd Jones – y ddau yn cynrychioli artistiaid adnabyddus yr