Yn wahanol i rai o’m cyd-genedlaetholwyr, dw i erioed wedi teimlo angen greddfol i amddiffyn ein hollalluog a di-fai Brif Weinidog, Mark Drakeford, yn erbyn beirniadaeth haeddiannol, boed hynny am Covid neu record ei lywodraeth.