Golwg ar arfordir Cymru, o Landudno i Borthcawl, yw testun arddangosfa ffotograffiaeth newydd un o orielau’r brifddinas… 

Drwy’r faniau hufen iâ, y Waltzers, pierau Fictoraidd, dyfroedd gleision, a thraethau euraidd, mae arddangosfa Jon Pountney, ‘Cymru ar Lan y Môr’, yn Oriel TEN yng Nghaerdydd yn ein cludo i hirddyddiau haf ar lan y môr.