Gyda’i broject newydd mae Ynyr Roberts yn anelu at lenwi bwlch yn y farchnad am bop bachog yn Iaith y Nefoedd…

Ar ôl chwarter canrif o ganu mewn bandiau gitârs, mae Ynyr Roberts wedi troi at gynhyrchu caneuon pop.

Yn fwyaf adnabyddus fel canwr y band Brigyn, mae’r cerddor 42 oed yn camu o’i comfort zone a rhoi’r gitâr yn y to.

Gyda’i broject newydd – Popeth – mae wedi bod yn cyfansoddi caneuon pop ar biano a synths.