Mae yna arddangosfa arbennig yn Aberystwyth yn deyrnged i waith llenor o Dregaron…

Eleni, diolch i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Thregaron yng Ngheredigion, mae sylw yn cael ei roi eto i waith James Kitchener Davies, y bardd a’r dramodydd a gafodd ei fagu ar dyddyn ar gyrion Cors Caron.