Mae’r triawd talentog o Gaerfyrddin ar fin chwarae gig yng ngŵyl gerddoriaeth enwoca’r blaned…

Mi fydd tair Cymraes yn chwifio’r faner dros Gymru yn y Glastonbury Festival of Contemporary Performig Arts yr wythnos nesaf.

Dyma ŵyl gerddorol enwoca’r blaned ac eleni mae hufen y byd roc a phop yn perfformio yno – cewri megis Paul McCartney, Diana Ross, Fleetwood Mac, Billie Eilish a Primal Scream.

Bydd dros 200,000 yn heidio i gaeau Glastonbury yng Ngwlad yr Haf (Somerset) yn Lloegr i brofi’r arlwy, a miliynau yn mwynhau’r arlwy o bell ar y teledu.

Ac mae disgwyl iddi fod yn fwy o beth nag arfer eleni, wrth i’r ŵyl ddathlu ei phen-blwydd yn 50 oed, ddwy flynedd yn hwyrach na’r disgwyl.

Fe gafwyd y Glastonbury gyntaf yn 1970, a’r bwriad oedd dathlu’r hanner canrif yn 2020 – ond fe roddodd Covid daw ar hynny.

Felly mae Glasto 2022 am fod yn barti a hanner, ac mi fydd y triawd talentog Adwaith yno i berfformio.

Maen nhw wedi cael eu dewis gan y bandiau Wolf Alice ac Idles a’r gantores Arlo Parks i chwarae ar lwyfan BBC Music Introducing.

Dyma’r llwyfan sy’n rhoi sylw i fandiau mwya addawol Prydain, wedi ei guradu gan gerddorion.

Yn y gorffennol bu yn sbringfwrdd i gerddorion aeth ymlaen i greu sylw a stŵr megis Florence + The Machine, Catfish & The Bottlemen ac Ed Sheeran.

Fe fydd Adwaith yn camu i’r llwyfan ar ddydd Sadwrn yr ŵyl, 25 Mehefin, ac mae yna hen edrych ymlaen i wireddu breuddwydion.

Ers ffurfio yn 2015 mae triawd Adwaith – y canwr/gitarydd Hollie Singer, y basydd Gwenllïan Anthony a’r ddrymwraig Heledd Owen – wedi dod yn un o fandiau gorau’r Sîn Roc Gymraeg, gyda’u halbwm wych gyntaf, Melyn, yn ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2019.

A phan gawson nhw gynnig slot yn Glasto “tua mis yn ôl”, roedden nhw ar gwmwl naw.

“Aethon ni yn wallgof!” meddai Gwenllïan Anthony.

“Daeth y cynnig ar e-bost gan rywun o BBC Introducing, yn gofyn os oedden ni moyn chwarae… crazy times!

Roedd yn foment emosiynol i’r band a’r boi sydd yn rhyddhau eu recordiau, Gruff Owen o label recordiau Libertino.

“Fi wnaeth weld yr e-bost gyntaf,” cofia Gwenllïan, “ac roeddwn i yn treial cael facetime gyda’r merched [i rannu’r newyddion], ond doedd neb yn ateb. Ac roeddwn i fel: ‘CYM ON! ATEBWCH!’

“Felly wnes i ffonio Gruff ac roedd e over the moon.

“Yn cyfarfod cynta’ ni gyda Gruff, dywedodd e: ‘Fi moyn chi chwarae yn Glastonbury and it’s gonna be a thing, a kind of milestone point’.

“Felly roedd e’n rili hapus [pan glywodd am y cynnig]. Roedd e’n swnio fel bod e’n mynd i llefen. It was all very emotional!”

O ran ei maint, Glastonbury yw’r ŵyl gerddorol fwyaf yn y byd sy’n cael ei chynnal mewn caeau.

Ac mae degau o lwyfannau, ac Adwaith am fod ar lwyfan y BBC i fandiau addawol y foment.

“Gyda’r BBC Introducing Stage,” meddai Gwenllïan, “ti’n gweld bod pobol yn chwarae’r stage yna, ac wedyn, y flwyddyn wedyn, maen nhw yn twrio’r byd ac mae e’n stepping stone [i bethau mwy].”

A dyma fydd y tro cyntaf i ferched Adwaith fod i Glastonbury, sy’n ŵyl lle mae’r galw am y 210,000 o docynnau sydd ar gael yn anferthol.

“Wnes i dreial cael tocynnau o’r blaen,” meddai Gwenllïan, “ond roies i lan. Methu cael nhw.”

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o fandiau Cymraeg, sy’n troi fyny i gigs yn eu dillad ‘nôl-torth-o-siop’, mae Adwaith yn gwneud ymdrech… ac mi fyddan nhw yn gwisgo get-yp ffynci yn Glastonbury.

“Mae gyda ni outfits newydd, latex coch a gwyn,” eglura Gwenllïan.

“Fydden ni gyd yn gwisgo hetiau cowboi coch, ac mae gan Hollie drowsus coch plastig, ac mae gen i boots coch plastig. Felly ie, ryden ni wedi sblasho mas ar outfits newydd.”

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ferched

Ddechrau’r mis hwn roedd Adwaith yn cloi’r arlwy ar lwyfan yr Arddorfa yng Ngŵyl Triban, sef y tridiau o rocio gafwyd ar gynffon steddfod yr Urdd yn Ninbych.

“Roedd Triban MOR neis,” meddai Gwenllïan, “a very wholesome experience.

“Roedd llwyth o ferched ifanc yna ac roedden nhw moyn lluniau [gyda ni].

“Daeth un grŵp a gofyn: ‘Allwn ni gael selfie gyda chi?’

“Un arall yn gofyn: ‘Alla i gael llun gyda bass ti?’

“Ac wedyn aethon nhw, a dod nôl tu pum munud wedyn gyda mwy o ffrindiau yn gofyn am selfie arall…

“Roedd e mor hyfryd bo nhw yn dweud bod nhw yn dechrau chwarae bass a dechrau chwarae gitâr, sydd yn amazing

“Dyna pam ni moyn gwneud steddfod yr Urdd a Maes B, achos dyna fel gawson ni ein hysbrydoli i ddechrau band, wrth fynd i Maes B a steddfod yr Urdd a gweld Gwenno a HMS Morris a pobol fel yna.

“Felly, ie, mae yn neis cael bod y genhedlaeth nesaf i wneud hynny.”

Ac roedd Gwenllïan wrth ei bodd bod y merched ifanc 13, 14 ac 15 oed yn cyd-ganu caneuon Adwaith gyda’r band.

“Roeddwn i yn teimlo fel superstar am funud!”

Adwaith yn chwarae ar lwyfan Garddorfa’r Urdd

Albwm newydd ar y gorwel

Ar ôl cyfnod tawel fe ffrwydrodd Adwaith nôl ar y sîn ym mis Chwefror gydag ‘ETO’, perlen o gân bop iwfforig sydd wedi gadael pawb yn awchu am gael clywed yr albwm newydd.

Fe fydd Bato Mato yn cael ei rhyddhau ar 1 Gorffennaf, ac mae’r DJ uchel ei barch Adam Walton yn mega-ffan Adwaith ac eisoes wedi dweud bod yr ail albwm yn well na’r gyntaf.

Ydy Gwenllïan yn cytuno?

“Fi’n meddwl bod e’n wahanol, yn step lan o Melyn.

“Wnaethon ni sgrifennu lot o Melyn pan oedden ni yn 16, 17, felly nawr ni yn ein mid-twenties, a ti’n gallu gweld bod y miwsig wedi aeddfedu a datblygu lot.

“Felly fi mor excited i bawb gael clywed e’.”

Yn ogystal â swnio’n dda, fe fydd clawr yr albwm newydd yn edrych yn dda, i’r rheiny sydd am ei phrynu ar record feinyl.

I’r rhai sy’n prynu Bato Mato ar feinyl mewn siop recordiau, bydd yna glawr pinc, a chlawr tyrcois i’r rheiny sy’n prynu’r feinyl dros y We.

Ac fe fydd Adwaith yn lansio’r albwm yng Nghlwb Ifor bach, Caerdydd, ar nos Wener, 1 Gorffennaf, cyn rocio Llundain, Caerfyrddin, Aberystwyth ac Abertawe ar daith hyrwyddo.

Gwenllïan Anthony yn Vintage Mŵ Mŵ

Adwaith fydd yn cloi gigs Maes B ar Sadwrn ola’r Steddfod Genedlaethol yn Nhregaron – y grŵp roc benywaidd cyntaf erioed i wneud hynny, baby!

Vintage Mŵ Mŵ

Os ewch chi i’r hen siop Top Shop yng Nghaerfyrddin fe welwch chi Gwenllïan Anthony yn gwerthu dillad vintage.

Mae hi wedi agor siop pop-yp yno – Vintage Mŵ Mŵ – ac wedi cael sylw am ei mentergarwch gan Huw Ffash ar raglen Heno.

“Mae’r siop ar ochr brysur y dre ac mae wedi bod yn dda iawn,” meddai Gwenllïan.

Ei gobaith dros yr Haf yw symud i safle mwy parhaol.