Mae dau frawd draw yng Nghorris sy’n ei chael yn anodd cwrdd gyda’r galw am eu jin, sy’n cael ei greu gyda blodau ac afalau surion lleol…

Tirwedd Dyffryn Dyfi ym Mhowys yw’r dylanwad pennaf ar jin Danny a Pete Cameron.

Gyda Pete yn fotanegydd a Danny yn gweithio yn y diwydiant diod, roedd agor distyllfa yn gam naturiol i’r ddau frawd.