Roedd gan Archdderwydd Cymru ddwy gyfrol i’w trafod ar faes Eisteddfod yr Urdd – y naill wedi esgor ar y llall…

“Nid ffordd o edrych yn ôl ydi hanes, ond ffordd o edrych ymlaen.” Dyna sut y dechreuodd Myrddin ap Dafydd ei sgwrs am ei lyfr newydd ar ganrif o hanes yr Urdd ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych.