Mae cyfle i weld gwaith celf cynnar yr hanesydd celf Peter Lord – a fu’n rhan o gynnwrf y mudiad iaith yn y 1970au a’r 1980au – mewn oriel yn Rhuthun…

Yng Nghymru heddiw, mae Peter Lord yn adnabyddus fel arbenigwr ar gelf sydd wedi sgrifennu pentwr o lyfrau ar hanes celf Cymru.