Mae teitl y ddrama Y Golau ar S4c yn hollol gamarweiniol – does dim golau o gwbl.

Yn union fel llawer o raglenni tebyg y dyddiau hyn mae pobl yn cael eu dangos mewn swyddfeydd tywyll ac wrth i rywun ddychwelyd adref yn ystod y nos maen nhw’n agor a darllen y post yn y tywyllwch!