Mae un sydd wedi mentro i’r cyfryngau chwaraeon – diolch i gefnogaeth cwmni sy’n helpu i lansio bwrsariaeth newydd S4C – yn dweud ei bod hi’n bwysig fod pobol o gefndiroedd ethnig yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw yn y maes.