Drama berthnasol i’n hoes yw Draenen Ddu, yn trafod pobol yn gadael eu cynefin ac enwau caeau a ffermydd yn cael eu colli…