Mae cystadlu yn “ffordd wych o fwrw prentisiaeth” os oes ganddoch chi flys ar farddoni, yn ôl un Prifardd prysur… 

Mae cystadlu yn “rhan bwysig a chreiddiol iawn o’r diwylliant llenyddol yng Nghymru,” yn ôl y Prifardd Gruffudd Owen – a byddai o “ddim yn byw hebddo fo”.