Yn portreadu ‘Kay’ yn Rownd a Rownd ers 1999, dechreuodd ei gyrfa ar deledu yn y gyfres Jabas yn y 1980au cyn mynd ymlaen i actio yn Pengelli ac Amdani.

Mae’n briod â’r actor Robin Eiddior ac maen nhw’n byw yn y Groeslon ger Caernarfon…

Pryd wnaethoch chi gychwyn actio?