Wrth i’w gyfnod yn Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru ddod i ben ddiwedd mis Mawrth, mae Nick Bennett yn rhybuddio bod cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer sy’n cwyno am y Gwasanaeth Iechyd – ac mae yn rhagweld y bydd mwy fyth o gwynion swyddogol eleni.

Swyddfa’r Ombwdsman sy’n ymchwilio i gwynion gan y cyhoedd am gynghorau sir a byrddau iechyd…