Bydd doniau Cymreig yn cael eu gweld yng ngŵyl y Celtic Connections – er bod rhai wedi gorfod colli’r cyfle i chwara yn fyw…

Mae hanner dwsin o artistiaid o Gymru yn perfformio yn ninas Glasgow yn yr Alban yr wythnos yma, yn rhan o ŵyl fawr Celtic Connections – er mai dim ond yn ddigidol y bydd rhai yn gwneud.