A hithau wedi canu jazz ym mhellafoedd y byd, mae Nia Lynn bellach wedi dod adref i ganu gyda supergroup gwerin…

A hithau wedi treulio blynyddoedd ar y lôn ac yn yr awyr yn gyrru a hedfan i bellafoedd byd i berfformio, mae Nia Lynn wrth ei bodd o fod wedi cael dychwelyd i’w mamwlad ar gyfer ei phroject diweddara’.