Does dim dwywaith mai un o’r mathau mwyaf poblogaidd o raglenni teledu dros y blynyddoedd diweddar yw cystadlaethau realaeth. Er eu bod yn bodoli ym mhell cyn hynny, ers i The Great British Bake Off ymddangos ar ein sgriniau ychydig dros ddegawd yn ôl maent fel pe baent wedi ffrwydro mewn poblogrwydd.