Eleni mae sawl hunangofiant newydd gan bobol adnabyddus sydd wedi byw yng nghanol cyffro diwylliant Cymraeg eu bröydd. Rhwng y cloriau, mae’r hanesion yn dathlu’r hen ffordd Gymreig o fyw, yn hytrach nac hiraethu amdani … 

Glan Davies, O’r Aman i’r Ystwyth (Y Lolfa, £9.99)