Fe gafodd dylunydd ifanc o Lanymddyfri lwyddiant yng nghystadleuaeth ddylunio ryngwladol y ‘Society of Dyers and Colourists’ yn ddiweddar, gan gyrraedd y rownd derfynol drwy Brydain.