Roedd y seramegydd o Gwm Cynon, Jodie Neale, yn gweithio fel nyrs pan benderfynodd gymryd rhan yn y gyfres deledu The Great Pottery Throwdown y llynedd. Ers ennill y gyfres, mae hi wedi rhoi’r gorau i’w swydd er mwyn canolbwyntio ar ei gwaith serameg, sy’n mynd o nerth i nerth…