Lliain ‘Dros Ben Llestri’

O graffu ar y brodwaith sydd yn yr arddangosfa ‘Dros Ben Llestri’ yn Galeri Caernarfon, mae dyn yn rhyfeddu at y ceinder. Does yna’r un pwyth o’i le.