Ymhlith y llyfrau sydd wedi dod o’r wasg yn ddiweddar mae nofel newydd Dyfed Edwards, ‘Bedydd Tân’, argraffiad newydd o’r nofel enwog ‘Y Dydd Olaf’ gan Owain Owain, a ‘Heb eu Tebyg’ gan Harri Parri