Podlediad Gŵyl UMCB

“Pa mor braf ydi hi bod cerddoriaeth fyw yn ôl eto gyda ni?”

I ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae, trefnodd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ŵyl o gwmpas y ddinas dros y penwythnos.

I roi blas o beth oedd i’w ddisgwyl yn y gigs, cyhoeddodd Radio UMCB bodlediad arbennig. Y fyfyrwraig Tegwen Bruce-Deans fu’n trafod y bandiau ac yn chwarae ei hoff diwns ar BangorFelin360.

Podlediad Gŵyl UMCB

Podlediad gan Tegwen Bruce-Deans, myfyrwraig 3edd blwyddyn i’ch cyffroi chi at Gŵyl UMCB 

Cwrdd diolchgarwch Bethel ar-lein

Y Parchedig Carys Hamilton – Ficer plwyf Pencarreg – fu’n arwain Cwrdd Diolchgarwch Capel Bethel, Parc-y-rhos eleni. ‘Amser’ oedd un o themâu ei neges, yn seiliedig ar Lyfr y Pregethwr, Pennod 3.

Os ydych wedi methu mynd i Gwrdd Diolchgarwch eleni, beth am wylio’r oedfa o Fethel ar Clonc360?

Cwrdd Diolchgarwch Bethel 2021

Y Parchedig Carys Hamilton yn trafod amser.

Argraffiadau Cynghorydd newydd

Chwe mis yn ôl etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown, i’r cyngor sir. Y cwestiwn mawr ydi, a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Er amgylchiadau trist ei phenodiad, mae’r swydd yn dod â balchder i Beca. Mae cael y cyfle i droedio’r filltir sgwâr, cwrdd â phobol a cheisio eu cynorthwyo i oresgyn eu trafferthion yn ei “gwneud hi’n joban coblyn o werthfawr”.

Ond beth yw’r allwedd i wneud Cynghorydd da? Beca sy’n datgelu’r gyfrinach ar BroWyddfa360.

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis…

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Straeon bro poblogaidd yr wythnos

  1. Cyfres deledu am Fethesda yn cipio gwobr, gan Carwyn Meredydd ar Ogwen360
  2. Yn llawn bywyd, yn llawn hanes, ac yn barod i droi ei law at beth bynnag a ddaw, gan Dylan Lewis ar Clonc360
  3. Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis, gan Ffion Edwards ar BroWyddfa360