Bellacaledonia.org.uk oedd y lle i ddarllen am ymgyrch annibyniaeth newydd gan fudiad Marcsaidd (bach) o’r enw Welsh Underground Network, sy’n ceisio dylanwadu ar wleidyddiaeth trwy waith yn y gymuned … Ac mae sefydlydd y mudiad, Joe, yn cerdded ar draws gwledydd Prydain i godi arian …