Cafwyd canlyniadau da yn y ddwy gêm ddiweddaraf yn yr ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd, ond roedd rhwystredigaeth hefyd, meddai Huw Bebb…

Dydy rhywun ddim yn siŵr beth i’w wneud o ddwy gêm ddiwethaf Cymru wrth i’r ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd ddechrau dirwyn i ben.

Fel arfer, byddai pedwar pwynt o ddwy gêm oddi cartref yn cael ei weld fel canlyniad da.