Roedd hi’n agosáu at hanner amser yn y gêm ym Mhrâg pan wnes i ddarganfod fy hun yn gofyn cwestiwn doeddwn i ddim yn disgwyl gofyn. A hynny oedd – a ydy Cymru yn well tîm heb Gareth Bale?

Daeth yr ateb yn ddigon sydyn, yn amlwg, nad ydyn ni yn well tîm.

Ond eto…