Mae popeth yn iawn. Mae popeth yn dderbyniol.

Efallai y bydd mynd am dro yn helpu. Efallai y bydd ymgysylltu â natur, neu yoga, neu redeg yn dy godi di o’r dyfnderoedd, ond mae’n iawn os nad yw’r pethau yna’n helpu. Dwyt ti ddim yn fethiant os nad wyt ti am fynd allan o’r tŷ heddiw. Dydy’r ffaith nad wyt ti’n ffansïo gwneud pilates ddim yn golygu nad wyt ti’n trïo.