Mae gan yr elusen Age Cymru arddangosfa ffotograffiaeth yn dathlu bywydau amrywiol pobl hŷn. Bydd lluniau This is Older yn cael eu harddangos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, tan fis Rhagfyr. Y ffotograffydd Jon Pountney sy’n adrodd straeon rhai o’r bobl fu’n cymryd rhan, sydd rhwng 65 ac 85 mlwydd oed, o bync-rocar i ffermwr defaid mynydd…