Er mai dim ond pedwar mis yn ôl y dechreuodd David Evans ei fusnes arlwyo Fire & Flank yng Nghaerdydd, fe lwyddodd i gipio un o’r prif dlysau yng Ngwobrau Bwyd Stryd Prydain ar ddechrau’r mis…