Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobl y filltir sgwâr, am eu milltir sgwâr, ar rwydwaith Bro360 yn ddiweddar…

Dathlu 125 mlwyddiant Pier Bangor

Mae plac arbennig wedi cael ei gyflwyno i Faer Bangor er mwyn dathlu 125 mlwyddiant Pier y Garth. Dylunwyd y plac gan blant Ysgol Hirael, a chafodd ei greu gan Wasanaeth Oedolion Cyngor Gwynedd ar eu peiriant laser arbennig ym Mharc Glynllifon.

Yn ôl y Cynghorydd lleol Huw Wyn Jones ar BangorFelin360, “roedd hi’n bleser ymuno â’r disgyblion a’r staff i nodi’r flwyddyn bwysig a chroesawu Maer y Ddinas i dderbyn y plac pren ganddynt – llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn rhan o’r prosiect pwysig yma.”

Unknown

Dathlu 125 mlwyddiant Pier y Garth

Mae plac arbennig wedi ei roi i nodi’r achlysur

Cynefin a Chymuned

Roedd Neuadd Ogwen, Bethesda, yn ganolbwynt i ddiwrnod o sgyrsiau treiddgar Ddydd Sul, wrth i nifer o drigolion yr ardal gasglu ynghyd i rannu eu gwybodaeth a phrofiadau arbennig yn y Dyffryn. Bu sawl sgwrs a darlith drwy gydol y diwrnod – gan gynnwys Menna Baines yn trafod un o arwyr llenyddol y Dyffryn, Caradog Prichard, a Dafydd Fôn yn trafod yr amaethyddiaeth yn ei ddarlith ‘Crefft Gyntaf Dynol Ryw’.

Cafwyd cyfle i fwynhau cynnyrch Siop Ogwen yn ystod y dydd, a chlywed am y gwaith arbennig yn narlith Meleri Davies o Bartneriaeth Ogwen. Ewch i wefan Ogwen360 i weld mwy o luniau, ac i gael gwybodaeth am y teithiau cerdded sydd ar y gweill.

1

Cynefin a Chymuned

Penwythnos o sgyrsiau a gweithgareddau i ddathlu a dysgu am ein diwylliant a hanes

Clwb newydd ‘Ardal Aberystwyth’

Gall grŵp newydd yn Aberystwyth fod o gymorth i drefnwyr digwyddiadau lleol a galluogi mwy o bobol i gydweithio a helpu ei gilydd. Ardal Aberystwyth yw enw’r grŵp, ac fel mae Kerry Ferguson yn sôn ar BroAber360, mae’n “fath gwahanol” o glwb rotari.

Mae’n “gyfle i’r aelodau helpu cymunedau – yn lleol a ledled Cymru, yn ogystal â mwynhau cwmnïaeth a hwyl gyda phobl sydd â’r un meddylfryd, mewn awyrgylch anffurfiol.”

Trefnwyd y digwyddiad cyntaf dros y penwythnos, sef rasys rhedeg Race for Life, ac mae mwy o fanylion am y grŵp ar y wefan fro.

Ardal Aberystwyth – clwb newydd i Aberystwyth!

Lansio clwb rotari newydd yn ardal Aberystwyth

Straeon bro poblogaidd yr wythnos

  1. Twthill Taclus, gan Osian Wyn Owen ar Caernarfon360
  2. Drysau Meddygfeydd Bro Pedr yn cau oherwydd Covid, gan Dylan Lewis ar Clonc360
  3. Clecs Caron gyda Dennis Pugh, gan Mared Jones ar Caron360.