Dr Nick Lyons

Y gaeaf hwn mae’r Gwasanaeth Iechyd yn wynebu heriau a sefyllfa “digynsail” yn ôl Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.