Yr wythnos hon fydd Aelod o’r Senedd dros Lafur, Jack Sargeant, yn cynnal digwyddiad dros Zoom i drafod y posibilrwydd o gwtogi’r wythnos waith.

A chwarae teg i’r aelod dros Alun a Glannau Dyfrdwy, mae’n awyddus i weld pawb yn derbyn cwtogiad ar yr wythnos waith gan ei lleihau o 5 i 4 diwrnod.