Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi map o etholaethau San Steffan ar eu newydd wedd, ac eisiau barn y cyhoedd ar y cynllun i ethol llai o Aelodau Seneddol Cymreig yn San Steffan.

Wedi i’r comisiwn ddatod yr etholaethau fel darnau jig-so a’u hailosod nôl yn eu lle, ymddengys fod rhai o’r darnau hyn wedi hollti ac ambell ddarn arall wedi diflannu’n llwyr oddi ar y map.