Mae’n deimlad od, dychanu’r iaith ar lefel broffesiynol.

Ond dyna fydda i’n ei wneud, ar y BBC o bob man, yr wythnos hon. Rhaglen banel yw Uffern Iaith y Nefoedd sy’n anelu at ein parchus ofn tuag at y Gymraeg. Ei bwriad? Procio rhywfaint ar y ‘plismyn iaith chwyrn a chreulon’ yn ein plith, sy’n ‘condemnio pob camdreiglad’.