Mae entrepreneur ifanc yn gobeithio codi arian drwy gynllun Kickstarter er mwyn creu jîns o denim ecogyfeillgar sydd, meddai, yn gyfforddus ac a fydd yn para’n hirach na’r rhai arferol…

Ac yntau’n chwe throedfedd saith a modfedd o daldra, mae Osian Gwynedd wastad wedi cael trafferth wrth geisio dod o hyd i bâr o jîns sy’n ddigon hir.