Does dim byd cystal â haf o chwaraeon.

Yr Ewros, Wimbledon ac – o’r diwedd – Gemau Olympaidd Tokyo.

Ond dibwys fydd y rhain o’u cymharu â Chwpan y Byd. Yn ôl Fifa, gwyliodd mwy na biliwn o bobl rownd derfynol 2018.

Er hynny, mae’n destun pryder bod tîm pêl-droed Cymru yn ceisio cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2022.