“Gan fy mod i wedi eich arwain chi drwy amsereodd tywyll y pandemig digynsail hwn gan weithio nos a dydd i sicrhau eich iechyd a dyfodol y Gwasanaeth Iechyd, does dim mwy y galla’ i ei wneud. Felly, dyma’r amser i roi’r ffidlo yn y to a dweud ffarwél. A sursum tuum i chi i gyd, hymff-a-rymff.”