Mae Darren Evans wedi paentio clamp o furlun ar Stryd Fawr Bethesda, i ddathlu pen-blwydd y pentref yn Nyffryn Ogwen yn 200 oed.