Daeth torf gymysg o fil o bobol i argae Tryweryn y Sadwrn diwethaf, gan gynnwys teuluoedd a phlant yn cario placardiau fel ‘Ein Hawl yw Byw’n ein Bro’, ac ymgyrchwyr profiadol yn eu coch a’u hetiau Che Guevara, a’r ffyddloniaid iaith cwrtais, eisteddfodol yr olwg.