Mae gwesty newydd sbon yr Hilton, gwerth £11m, wedi agor ger safle’r ganolfan syrffio ym mhentref Dolgarrog yng nghefn gwlad Dyffryn Conwy, ardal oedd wedi olli ei phrif ddiwydiant..