Yr wythnos nesaf bydd criw horni Band Pres Llareggub yn cyhoeddi sengl newydd.

Mae ‘Synfyfyrio’ yn gyfyr o gân Big Leaves, band indi roc oedd yn eitha’ teyrnasu’r Sîn Roc Gymraeg ar droad y ganrif.

I ddarllenwyr iau’r Babell, dalltwch hyn: yn y flwyddyn 2000, roedd y Big Leaves yn big deal!