Ar drothwy ymgynghoriad ar gynigion i wario £1.8 miliwn ar weddnewid canol tref Llangollen, mae perchenogion rhai o hen fusnesau’r dref yn “poeni” am eu dyfodol.

Yn ôl Cyngor Sir Ddinbych mae’r cynigion fydd yn yr ymgynghoriad  yn ffrwyth llafur tair blynedd o drafod rhwng y cyngor sir a grŵp ‘Llangollen 2020’ sy’n gymysgedd o gynghorwyr tref ac aelodau o’r gymuned leol.